Prawo jazdy. Jak się do tego zabrać?

sketch1439414457321.jpg

W wakacje większość osób zabiera się do zrobienia prawa jazdy. Ciepło, przyjemnie się jeździ po ulicach, miasta nie są tak zakorkowane, a do tego mamy więcej wolnego czasu. Wydaje się, że to jest doskonały czas, ale w praktyce wygląda to trochę inaczej.

Okazuje się, że kursantów jest więcej niż by się można było spodziewać. Instruktorzy nie nadążają z umawianiem się na jazdy. Zamiast skończyć kurs w ok. miesiąc wszystko się rozciąga do nawet trzech. W tym roku (2015) jest jeszcze więcej chętnych osób gdyż od stycznia 2016 ponownie zmieniają się przepisy. Ostanie zmiany weszły w życie od 19 stycznia 2013 r. Pojawiły się m.in. nowe kategorie prawa jazdy, nowy system sprawdzania umiejętności, elektroniczny obieg dokumentów. Ale po kolei.

Kto może ubiegać się o prawo jazdy?

Kurs prawa jazdy można rozpocząć na trzy miesiące, a podejść do egzaminu na miesiąc przed ukończeniem 18.

Zaczynamy od wyszukania sobie ośrodka nauki jazdy. Następnie po zapisaniu się na kurs, dokonaniu wszelkich opłat przychodzimy na zajęcia teoretyczne. Nie są one jednak obowiązkowe. (Od 1 stycznia 2015 zajęcia z teorii w Ośrodkach Szkolenia Kierowców nie są już obowiązkowe. Mając numer PKK możemy iść na teoretyczny egzamin do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD)).

Nauka teorii, w OSK, w przypadku kategorii B to 30 godzin lekcyjnych po 45 minut – w tym: 4 godziny teoretycznego i praktycznego kursu udzielania pierwszej pomocy. W większości Ośrodków można na miejscu zrobić badania lekarskie,  na podstawie których wydawane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Następnie musimy się z udać do Wydziału Komunikacji (w miejscu gdzie jesteśmy zameldowani) w celu uzyskania numeru PKK.  W przeciągu dwóch dni powinniśmy go dostać.

Co to takiego?

Numer PKK – profil kandydata na kierowcę – dokument w wersji elektronicznej, który jest wygenerowany przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawarte są w nim informacje o osobie, która chce zrobić prawo jazdy.

A co potrzebujemy by go uzyskać ?

  •  wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • dowód osobisty
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),
  • jedna ale aktualna i kolorowa fotografia (3,5 cm x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B, B1),
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
  • Ponadto gdy jest się osobą spoza Polski potrzebna jest kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski,
  • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
  • pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom. Musimy jednak udać się do urzędu osobiście.

Numer PKK dostarczamy do wybranego przez nas ośrodka szkolenia. Następnie ośrodek po otrzymaniu takiego numeru umawia nas z instruktorem i zaczynamy praktyczne zajęcia czyli wsiadamy za kierownicę pod czujnym okiem instruktora. Jazdy praktyczne to 30 godzin zegarowych. Niektórzy potrzebują większej ilości ale z tym nie ma najmniejszego problemu, możemy dokupić sobie dodatkowe.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, najpierw zdajemy teorię a później praktyczny. Po zdaniu tych egzaminów szkoła drogą elektroniczną wysyła nasze dokumenty do WORD-u (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego). Pozostaje nam już udać się na egzaminy państwowe składające się również z teorii i praktyki.

11126502_1062333650453099_321111734_n.jpg

Opłata za egzamin państwowy to:

kategoria B – egzamin teoretyczny –   30 zł

                        – egzamin praktyczny  – 140 zł

A co ze zmianami od 2016 r. ?

Od 1 stycznia 2016 roku wszyscy, którzy zdadzą pomyślnie egzaminy będą musieli przejść tzw. okres próbny oraz przejść dodatkowe szkolenie. Każdy nowy kierowca będzie musiał, pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od uzyskania prawa jazdy, przejść  kurs dokształcający z bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym czyli z zakresu wychodzenia z poślizgu.