Motocykl, motor, skuter…. Prawo jazdy

motor.jpg

Chcesz jeździć na motorze, skuterze… Prawo jazdy na kategorię A, A1, A2, AM. Nie jest to tak skomplikowane jak myślisz.

Wymagany minimalny wiek:

– dla kat. AM  – 14 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej)

– dla kat. A1   – 16 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej).

– dla kat. A2   – 18 lat

– dla kat. A     – 24 lat   – 20 lat jeżeli osoba posiada co najmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2

Do prowadzenia jakich pojazdów uprawniają te kategorie?

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do jazdy:

• motorowerem;

• czterokołowcem lekkim

• zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM a także przyczepy

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do jazdy:

• motocyklem – pojemność skokowa silnika nieprzekraczająca 125 cm3, moc nieprzekraczająca 11 kW i stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg;

• motocyklem trójkołowym – mocy nieprzekraczająca 15 kW;

• pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

• zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1  i przyczepy.

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

• motocyklem – moc nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;

• motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

• pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;

• zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

• motocyklem;

• pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

• zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;

• motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).

Co zrobić by dostać prawo jazdy na kategorię A, A1, A2, AM ?

sketch1441182094033.jpg

Procedura jest bardzo prosta.

Trzeba zrobić badania lekarskie. Lekarz wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Takie badania można przeprowadzić w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Następnie potrzebne jest zdjęcie – takie jak do dowodu – w formacie 3,5cm x4,5cm. Udajemy się z tym do urzędu, w którym jesteśmy zameldowani, po to by został nam wydany numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę – dokument w wersji elektronicznej, który jest wygenerowany przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawarte są w nim informacje o osobie, która chce zrobić prawo jazdy). Po otrzymaniu tego dokumentu dostarczamy go do ośrodka, w którym robimy prawo jazdy. Po odbyciu kursu, (teoria nie jest obowiązkowa, można uczyć się samemu) i po zdaniu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego, szkoła elektronicznie przesyła wszystkie dokumenty a my idziemy zapisać się na egzamin państwowy do WORD-u (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego).  Podczas zapisywania się na egzamin musimy mieć ze sobą numer PKK, dowód lub paszport, opłatę za egzamin. Po zdaniu już egzaminów nasz numer PKK jest aktualizowany a my możemy udać się do Wydziału Komunikacji w miejscu naszego zameldowania, po dokonaniu odpowiedniej opłaty, w celu wydania dokumentu uprawniającego nas do kierowania pojazdem.

Kurs na kategorię AM obejmuje:

–  10 godzin wykładów

–  10 godzin zajęć praktycznych

Kurs na kategorię A1, A2 i A obejmuje:

–  30 godzin wykładów

 – 20 godzin zajęć praktycznych,

Co potrzebujemy by uzyskać numer PKK?

• wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

• dowód osobisty

• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),

• jedna ale aktualna i kolorowa fotografia (3,5 cm x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)

• pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B, B1),

• kserokopia posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

• ponadto gdy jest się osobą spoza Polski potrzebna jest kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski,

• kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

• pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

sketch1441182120962.jpg

Opłata za egzamin państwowy to:kategoria AM          

                                           – egzamin teoretyczny –   30 zł

                                           – egzamin praktyczny  – 140 zł

kategoria A, A1, A2     – egzamin teoretyczny –   30 zł

                                            – egzamin praktyczny  –  180 zł

Dodaj komentarz